ETUSIVU FYSIOTERAPIA HIERONTA AKUPUNKTIO Fysioterapia Kuntorasti
Fysioterapia
Fysioterapia Kuntorasti
Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tuntemiseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan/potilaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toiminta- kykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Fysioterapiassa kiinnostuksen kohteena on ihmisen toimintakyky ja liikkuminen sekä erityisesti toiminnan heikkeneminen ja häiriö. Fysioterapeutti vastaa fysioterapian toteutuksesta. Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu tutkinnon suorittanut ammattihenkilö, jonka toimintaa valvovat aluehallintovirastot sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA.
AJANVARAUS FYSIOTERAPIA